To program, który powstał w odpowiedzi na potrzeby młodych naukowców i nurtujące ich pytania:
„Dlaczego?”, „ Jak to się dzieje?”, „Skąd się bierze?”, „Jak powstaje?”.
Zajęcia są realizowane przede wszystkim za pomocą metod problemowych, aktywizujących i praktycznego działania (konstruowanie, montowanie, pomiar). Dominują doświadczenia i eksperymenty oraz obserwacje spontaniczne i kierowane.

Głównym celem zajęć jest aktywizowanie wewnętrznej motywacji dziecka do podejmowania wysiłku umysłowego, poprzez:

  • budzenie pasji,
  • podsycanie ciekawości, zdziwienia i ochoty poznawania
  • dostarczanie okazji do radości odkrywania i rodzenia się ambicji.
Zdjęcia z zajęć 2023/24 – kliknij 🙂

Wiek uczestników:
2 grupy:
przedszkolaki (5-6 lat)
i uczniaki (7-8 lat)

Czas zajęć: 60 min.

Częstotliwość: raz w tygodniu

Koszt zajęć: 35 zł / 60 min.

Skontaktuj się z nami:

Galeria

Formularz zapisu

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Akademia Uśmiechu, ul. Słowackiego 4e, 34-120 Andrychów, NIP 5511448744 przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Zasady przetwarzania i klauzulę informacyjną o Administratorze znajdziesz tutaj.