W związku z ogromnym pozytywnym wpływem psów na rozwój dzieci dokładamy do naszej oferty DOGOTERAPIĘ. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i przeznaczone są dla dzieci w wieku 2-3 lat z rodzicami.

Zasadniczym celem programu zajęć dogoterapeutycznych jest wszechstronny rozwój, wyłonienie i aktywizowanie naturalnych predyspozycji dziecka, poznanie jego punktów pozytywnych, jego potrzeb i możliwości.

Każdy mały człowiek, by móc zdobywać nowe doświadczenia, potrzebuje wzorców do naśladowania zarówno wśród dorosłych, jak i swych rówieśników. Zajęcia dogoterapeutyczne stwarzają idealne warunki do naśladowania i jednocześnie podejmowania działań twórczych. Możliwość wspólnej zabawy, nauki poprzez naśladownictwo i identyfikację, współdziałanie jest drogą do zaistnienia jako istota społeczna.

Zastosowanie metody dogoaktywności oraz dogoterapii i zakładane cele zajęć z udziałem psa:

 • wydłużenie czasu koncentrowania uwagi,
 • rozwijanie chęci brania udziału w zajęciach z grup
 • stwarzanie okazji do zabawy,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności społecznych,
 • poszerzenie zdolności werbalnych i korygowanie wad wymowy,
 • stymulowanie sprawności motorycznej,
 • wykazywanie większej kontroli nad własnymi emocjami,
 • umiejętność lepszego okazywania własnych emocji i uczuć,
 • doskonalenie jednej z podstawowych form myślenia (myślenie przyczynowo-skutkowe) poprzez ujmowanie związków zachodzących między własnymi
 • czynnościami a zachowaniem psa, np. wyciągnięcie ręki z jedzeniem powoduje podejście psa, założenie mu obroży oznacza wyjście na spacer,
 • nauka określania kolorów i wielkości, a także doskonalenie dostrzegania różnic i podobieństw,
 • nauka wydawania komend psom, adekwatnie do sytuacji,
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała psa i własnego ciała,
 • nauka stosownej reakcji na zachowanie psa,
 • opanowanie umiejętności założenia obroży, kagańca, smyczy,
 • umiejętność napojenia, nakarmienia i wyczesania psa,
 • świadomość, że przebywanie z psem-terapeutą jest całkowicie bezpieczne,
 • świadomość zagrożenia wynikającego z kontaktu z obcym psem,
 • poznanie i zapamiętanie imion psów i nazw ras.

Tutaj filmik z tego typu zajęć. facebook.com/watch/?v=360279406017341
Będą one prowadzone przez firmę Dogoterapia Beskidzka Terapeutka.

Wiek uczestników: 2-3 lata

Czas zajęć: 45 min.

Częstotliwość: raz w tygodniu

Koszt zajęć: 30 zł / 45 min.

Skontaktuj się z nami:

Galeria

Formularz zapisu

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Akademia Uśmiechu, ul. Słowackiego 4e, 34-120 Andrychów, NIP 5511448744 przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Zasady przetwarzania i klauzulę informacyjną o Administratorze znajdziesz tutaj.