Zajęcia karate dla dzieci są dostosowane do wieku i umiejętności najmłodszych uczestników.

Oto krótka charakterystyka tych zajęć:

  • Zabawa i ruch: Zajęcia rozpoczynają się od rozgrzewki i zabaw, które pomagają dzieciom rozładować energię i przygotować się do treningu.
  • Proste techniki: Instruktorzy nauczą podstawowych technik karate, takich jak uderzenia rękoma i nogami oraz blokady. Dzieci uczą się również podstawowych pozycji.
  • Gry i zabawy: Zajęcia karate dla przedszkolaków często zawierają elementy zabawy i gier, które pomagają w nauce technik i zasad karate w sposób przyjemny i interaktywny.
  • Rozwijanie koncentracji: Karate dla dzieci pomaga w rozwijaniu zdolności koncentracji i samodyscypliny. Dzieci uczą się słuchać i reagować na polecenia instruktora.

Na zajęciach kładzie się nacisk na wartości takie, jak szacunek, dyscyplina i kontrola nad sobą. Dzieci uczą się, że karate to nie tylko umiejętność walki, ale także sposób postępowania w życiu codziennym.

Instruktor dba o bezpieczeństwo dzieci, stosując odpowiednie metody nauczania i zapewniając odpowiednie wyposażenie ochronne.
Zajęcia karate dla dzieci nie tylko wspierają rozwój fizyczny, ale także emocjonalny i społeczny, ucząc wartości i zasad, które mogą być przydatne przez całe życie.

Zdjęcia z zajęć 2023/24 – kliknij 🙂

Wiek uczestników: 4-8

Czas zajęć: 60 min.

Częstotliwość: raz w tygodniu

Koszt zajęć: 35 zł / 60 min.

Skontaktuj się z nami:

Galeria

Formularz zapisu

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Akademia Uśmiechu, ul. Słowackiego 4e, 34-120 Andrychów, NIP 5511448744 przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Zasady przetwarzania i klauzulę informacyjną o Administratorze znajdziesz tutaj.