Celem zajęć jest ułatwienie wejścia dziecka w świat grupy rówieśniczej, poprzez kompleksowe przygotowanie go do uczęszczania do klubiku lub przedszkola. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów wszechstronnie stymulujących rozwój dziecka, główny nacisk kładziemy na rozwój sensoryczno – motoryczny oraz stymulację rozwoju społecznego, ruchowego, poznawczego i manualnego dziecka.

Podczas zajęć zapewniamy dzieciom stymulację rozwoju poprzez zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczne i twórcze oraz mnóstwo zabaw przy muzyce. Podczas spotkań dzieci mają możliwość zapoznania się z nowym dla nich miejscem, jakim jest przedszkole. Dzięki czemu zupełnie naturalnie i bezboleśnie stają się gotowe do bycia prawdziwym przedszkolakiem!

Podczas spotkań realizujemy:

  • efektywne wspomaganie procesu rozwoju i adaptacji dzieci w wieku przed przedszkolnym,
  • wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez zdobywanie wielozmysłowych doświadczeń,
  • wzmacnianie samodzielności dziecka poprzez stopniowe przyzwyczajanie do pracy w grupie – początkowo przy obecności rodziców, następnie samodzielnie,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami – przygotowanie dzieci do podejmowania i rozwijania zabaw w interakcjach z grupą rówieśniczą,
  • naukę współdziałania w grupie i czerpania radości ze wspólnej zabawy,
  • wspieranie dzieci w stawaniu się coraz bardziej odważnymi i samodzielnymi,
  • wspieranie dzieci w przygotowaniu się do edukacji przedszkolnej,
  • zapoznanie dziecka z zasadami panującymi w przedszkolu w bezpiecznej atmosferze.

Wiek uczestników: od 18 miesięcy - rocznik 2021 i 2022

Czas zajęć: 60 min.

Częstotliwość: raz w tygodniu

Koszt zajęć: 35 zł / 60 min.

Skontaktuj się z nami:

Galeria

Formularz zapisu

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Akademia Uśmiechu, ul. Słowackiego 4e, 34-120 Andrychów, NIP 5511448744 przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Zasady przetwarzania i klauzulę informacyjną o Administratorze znajdziesz tutaj.