18.12.2023

Sportowo – maluchowo

Ćwiczymy 🤸‍♀️, skaczemy ⛹️‍♂️ i dużo tańczymy 🩰,
robimy wygibasy i jak słoń 🐘 kroczymy.
Po ścieżce sensorycznej maszerujemy 👣
i wszystkim świąteczne życzenia ślemy! 🎄
Bądźcie szczęśliwi, jak my tu – tanecznie 💃🕺
w nowy rok wejdźcie radośnie 😄 i bezpiecznie 🆗
Przejdź do góry