Szachy

Warsztaty szachowe to zajęcia, na których dziecko poprzez zabawę, ruch oraz piosenki uczy się podstawowych zasad obowiązujących w grze. Dziecko, wkraczając w świat szachów, rozwija swoje umiejętności intelektualne, emocjonalne i psychospołeczne. Nauka gry w szachy owocuje nabywaniem zdolności uważnego obserwowania, porządkowania myśli, logicznego myślenia, czy planowania. „Młody szachista” podnosi poziom umiejętności arytmetycznych, kompetencji językowych oraz samooceny.

Szachowy pojedynek z kolegą przyczynia się do nabywania przez dzieci odporności emocjonalnej i psychicznej, dotyczącej sytuacji zwycięstwa czy porażki.

Rozwój na wielu płaszczyznach, satysfakcja – to dobra inwestycja w przyszłość dziecka.

Koszt zajęć: 20 zł / 60 min.
Częstotliwość: 60 minut tygodniowo
Przedział wiekowy: 5-10 lat

Galeria z zajęć