Mini Bystrzak

Zajęcia dla dzieci z rocznika 2020

 

Powstały w celu ułatwienia wejścia dziecka w świat grupy rówieśniczej, poprzez kompleksowe przygotowanie go do uczęszczania do przedszkola.  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów wszechstronnie stymulujących rozwój dziecka,  główny nacisk kładziemy na rozwój sensoryczno – motoryczny oraz stymulację rozwoju społecznego, ruchowego, poznawczego i manualnego dziecka.

Podczas zajęć zapewniamy dzieciom stymulację rozwoju poprzez zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczne i twórcze oraz mnóstwo zabaw przy muzyce. Podczas cotygodniowych spotkań dzieci mają możliwość zapoznania się z nowym dla nich  miejscem, jakim jest przedszkole. Dzięki czemu zupełnie naturalnie i bezboleśnie stają się gotowe do bycia prawdziwym przedszkolakiem!

Podczas spotkań realizujemy:

  • efektywne wspomaganie procesu rozwoju i adaptacji dzieci w wieku przed przedszkolnym,

 

  • wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez zdobywanie wielozmysłowych doświadczeń,
  • wzmacnianie samodzielności dziecka poprzez stopniowe przyzwyczajanie do pracy w grupie – początkowo przy obecności rodziców, następnie samodzielnie,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami – przygotowanie dzieci do podejmowania i rozwijania zabaw w interakcjach z grupą rówieśniczą,
  • naukę współdziałania w grupie i czerpania radości ze wspólnej zabawy,
  • wspieranie dzieci w stawaniu się coraz bardziej odważnymi i samodzielnymi,
  • wspieranie dzieci w przygotowaniu się do edukacji przedszkolnej,
  • zapoznanie dziecka z zasadami panującymi w przedszkolu w bezpiecznej atmosferze.

Program obejmuje zajęcia: wrzesień – czerwiec
Koszt zajęć:  30 zł / 60 min
Częstotliwość: 
Przedział wiekowy: rocznik 2021