Matematyczny Uniwersytet Dziecięcy

Matematyczny uniwersytet dziecięcy (MUD) to zajęcia, które w sposób całkowicie nowatorski wprowadzają dzieci w świat matematyki w oparciu o autorski program nauczania Nemezjusza Cywińskiego, pasjonata matematyki, nauczyciela, twórcy gier i zabaw matematycznych, przedsiębiorcy, wolontariusza.  Pierwszych korepetycji z matematyki udzielał mając 14 lat. W jego odczuciu nauczanie matematyki to nie jest sucha czynność polegająca na ćwiczeniu i rozwiązywaniu zadań, a raczej wyzwanie i świetna zabawa. Wymyśla i produkuje w tym celu różne gry i pomoce edukacyjne. Jest bardzo zaangażowany w rozwój fundacji “Cała Polska Liczy Dzieciom”, której jest współtwórcą.

Krótki zarys konwencji, w jakiej odbywają się zajęcia, która tak mocno rzutuje na osiągane rezultaty:

  • warsztaty są prowadzone w grupach maksymalnie 5 osobowych; dzieci dzielą się  na grupy, nie względu na wiek metrykalny, a wiek rozwojowy dziecka, wynikający z przeprowadzonej ewaluacji;
  • dzieci poddawane są indywidualnej ewaluacji na początku roku a potem co 3 miesiące; rodzice otrzymują wyniki w formie oceny pisemnej, na koniec roku w skali staninowej;
  • praca z dziećmi realizowana jest w oparciu o program nauczania rezygnujący m.in z monografii liczby oraz równoczesnej nauki pisania i liczenia, a także ograniczeń programowych (np. masz 6 lat to liczysz do 10).

Rezultaty metody w oparciu o grupę przedszkolną:

  • 40% dzieci mnoży liczby takie jak 21·3, 6·7, 25·5, a nawet 41·8;
  • 70% dzieci wykonywało w pamięci nawet takie rachunki jak 74+29 (są to 5-, 6-latki);
  • wszystkie dzieci potrafiły sprawnie liczyć, dodawać i odejmować w zakresie do 100 (większość potrafiła liczyć w pamięci, a wszystkie umiały stosować zbiory zastępcze);
  • znały i rozpoznawały liczby do 10 tysięcy (dzieci są ciekawe dużych liczb, bo to zapowiedź nieskończoności; same chcą poznawać coraz to większe liczby, więc to one wyznaczają barierę poznawczą);
  • tylko garstka wspomagała się liczeniem na palcach; wszystkie rozumiały przemienność dodawania, znak równości i inne prawidła rządzące światem arytmetyki, od których zaczyna się przygoda z matematyką.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 668 396 400

Zapraszamy do zapoznania się z filmikami, które przybliżają formę zajęć MUD.

 

Koszt zajęć: 30 zł / 30 min.
Częstotliwość: raz w tygodniu
Przedział wiekowy: 5 – 10 lat (przedszkolaki i uczniowie klas 1-3)