Klub Małego Odkrywcy

To program, który powstał w odpowiedzi na potrzeby młodych naukowców i nurtujące ich pytania:
„Dlaczego?”, „ Jak to się dzieje?”, „Skąd się bierze?”, „Jak powstaje?”.
Zajęcia są realizowane przede wszystkim za pomocą metod problemowych, aktywizujących i praktycznego działania (konstruowanie, montowanie, pomiar). Dominują doświadczenia i eksperymenty oraz obserwacje spontaniczne i kierowane.

Głównym celem zajęć jest aktywizowanie wewnętrznej motywacji dziecka do podejmowania wysiłku umysłowego, poprzez:

– budzenie pasji,
– podsycanie ciekawości, zdziwienia i ochoty poznawania
– dostarczanie okazji do radości odkrywania i rodzenia się ambicji.

Koszt zajęć: 35 zł / 60 min.
Częstotliwość: raz w tygodniu
Dwie grupy wiekowe: przedszkolaki (5-6 lat) i uczniaki (7-8 lat)

W czasie zajęć związanych z doświadczeniami są zachowywane podstawowe zasady BHP.