Karate

Są to warsztaty ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym z elementami karate, kładące nacisk na podnoszenie sprawności fizycznej oraz kształtowanie prawidłowej postawy. Mają one również pozytywny wpływ na rozwój koordynacji ruchowej, a przez to również intelektualnej dziecka.

Uczestnicy zajęć uczą się systematyczności i dyscypliny, czyli tych cech, które w przyszłości pozwolą osiągnąć lepsze wyniki w innych dziedzinach.

Koszt zajęć: 20 zł / 60 min.
Częstotliwość: raz w tygodniu
Przedział wiekowy: 4-8 lat