Karate

Od września 2014 Akademia Uśmiechu w swoim wachlarzu zajęć oferuje KARATE. Są to warsztaty ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym z elementami karate, kładące nacisk na podnoszenie sprawności fizycznej oraz kształtowanie prawidłowej postawy. Mają one również pozytywny wpływ na rozwój koordynacji ruchowej, a przez to również intelektualnej dziecka.
Uczestnicy zajęć uczą się systematyczności i dyscypliny, czyli tych cech, które w przyszłości pozwolą osiągnąć lepsze wyniki w innych dziedzinach.

Koszt zajęć: 18zł / 60 min.
Częstotliwość: godzina tygodniowo
Przedział wiekowy: 4-8 lat