Dogoterapia

NOWOŚĆ W AKADEMII UŚMIECHU

W związku z ogromnym pozytywnym wpływem psów na rozwój dzieci dokładamy do naszej oferty DOGOTERAPIĘ. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i przeznaczone są dla dzieci w wieku 2-3 lat z rodzicami.

Zasadniczym celem programu zajęć dogoterapeutycznych jest wszechstronny rozwój, wyłonienie i aktywizowanie naturalnych predyspozycji dziecka, poznanie jego punktów pozytywnych, jego potrzeb i możliwości.

Każdy mały człowiek, by móc zdobywać nowe doświadczenia, potrzebuje wzorców do naśladowania zarówno wśród dorosłych, jak i swych rówieśników. Zajęcia dogoterapeutyczne stwarzają idealne warunki do naśladowania i jednocześnie podejmowania działań twórczych. Możliwość wspólnej zabawy, nauki poprzez naśladownictwo i identyfikację, współdziałanie jest drogą do zaistnienia jako istota społeczna.

Zastosowanie metody dogoaktywności oraz dogoterapii i zakładane cele zajęć z udziałem psa:

 

 • wydłużenie czasu koncentrowania uwagi,
 • rozwijanie chęci brania udziału w zajęciach z grup
 • stwarzanie okazji do zabawy,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności społecznych,
 • poszerzenie zdolności werbalnych i korygowanie wad wymowy,
 • stymulowanie sprawności motorycznej,
 • wykazywanie większej kontroli nad własnymi emocjami,
 • umiejętność lepszego okazywania własnych emocji i uczuć,
 • doskonalenie jednej z podstawowych form myślenia (myślenie przyczynowo-skutkowe) poprzez ujmowanie związków  zachodzących między własnymi czynnościami a zachowaniem psa, np. wyciągnięcie ręki z jedzeniem powoduje podejście psa, założenie mu obroży oznacza wyjście na spacer,
 • nauka określania kolorów i wielkości, a także doskonalenie dostrzegania różnic i podobieństw,
 • nauka wydawania komend psom, adekwatnie do sytuacji,
 • rozwinięcie orientacji w schemacie ciała psa i własnego ciała,
 • nauka stosownej reakcji na zachowanie psa,
 • opanowanie umiejętności założenia obroży, kagańca, smyczy,
 • umiejętność napojenia, nakarmienia i wyczesania psa,
 • świadomość, że przebywanie z psem-terapeutą jest całkowicie bezpieczne,
 • świadomość zagrożenia wynikającego z kontaktu z obcym psem,
 • poznanie i zapamiętanie imion psów i nazw ras.

Tutaj filmik z tego typu zajęć. Będą one prowadzone przez firmę Dogoterapia Beskidzka Terapeutka.

Koszt zajęć: 30 zł / 60 min.
Częstotliwość: raz w tygodniu
Przedział wiekowy: 2-3 lata

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 668 396 400